اخبار برگزیده

تاریخ آزمون میان ترم دروس گروه علوم تربیتی نیمسال دوم 94-95

نام درس

روز

تارخ

ساعت

فصول مورد امتحان

کلاس

مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

چهارشنبه

8/2/95

10 صبح

کل کتاب

104

روانشناسی تربیتی

چهارشنبه

8/2/95

10 صبح

 8 فصل اول کتاب

104

اصول برنامه ریزی درسی

چهارشنبه

8/2/95

10 صبح

کل کتاب

104

مدیریت آموزشی

چهارشنبه

8/2/95

10 صبح

9 فصل اول

104

اصول و مبانی آموزش و پرورش

یکشنبه

5/2/95

14

تا آخر فصل 9

103

آموزش بزرگسالان

چهارشنبه

8/2/95

10صبح

تا صفحه 100

104

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

دوشنبه

13/2/95

11صبح

تا صفحه 100

102

روانشناسی یادگیری

چهارشنبه

8/2/95

10 صبح

9 فصل اول کتاب

104

برنامه ریزی آموزش فنیحرفه ای

چهارشنبه

15/2/95

10 صبح

تا صفحه 100

103

اصول برنامه ریزی آموزشی

یکشنبه

5/2/95

2 بعداز ظهر

5 فصل اول کتاب

103

روشهای ارزشیابی آموزشی

دوشنبه

6/2/95

2 بعداز ظهر

کل کتاب

102

زبان تخصصی برنامه ریزی درسی

دوشنبه

6/2/95

2 بعداز ظهر

5 درس اول کتاب

102

روش تحقیق در علوم تربیتی

یکشنبه

12/2/95

10صبح

7فصل اول کتاب

103

روشها و فنون تدریس

دوشنبه

6/2/95

2 بعداز ظهر

6فصل اول کتاب

102

مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی

یکشنبه

12/2/95

2 بعداز ظهر

5 فصل اول کتاب

103

مسائل آموزش و پرورش ایران

یکشنبه

5/2/95

2 بعداز ظهر

4 فصل اول کتاب

103

درآمدی بر نقش هنر در مدارس

دوشنبه

13/2/95

11صبح

تا صفحه 100

102

مدیریت کتابخانه

چهارشنبه

15/2/95

2 بعداز ظهر

نصف کتاب

    104

مدیریت کلاس

یکشنبه

12/2/95

10 صبح

5 فصل اول کتاب

103

فلسفه آموزش و پرورش

دوشنبه

6/2/95

2 بعداز ظهر

5 فصل اول کتاب

102

مبانی امور مالی و تنظیم بودجه

دوشنبه

6/2/95

2 بعداز ظهر

5 فصل اول کتاب

102

تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام

یکشنبه

12/2/95

2 بعداز ظهر

3 فصل اول کتاب

103

درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس

دوشنبه

13/2/95

11صبح

تا صفحه 180

102

آموزش وپرورش تطبیقی

چهارشنبه

15/2/95

10صبح

3 فصل اول

104

روشهای تغییر و اصلاح رفتار

چهارشنبه

15/2/95

2 بعداز ظهر

نصف کتاب

104

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

چهارشنبه

15/2/95

2 بعداز ظهر

نصف کتاب

104

             

 

 

 


تاریخ آزمون میان ترم دروس گروه علوم تربیتی نیمسال دوم 94-95

جدول شهریه کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور سال 95 94 / افزایش 11 آوريل 2015 در این سایت آمده است که شهریه این دانشگاه مطابق مصوبه وزارت علوم خواهد بود، این تفاوتی بین شهریه رشته های مختلف در گروه های مختلف از قبیل فنی و مهندسی با رشته همچنین شهریه دانشجویان فراگیر و سراسری و بدون آزمون یکسان می باشد با این حساب شهریه ترم اول برای ارشد پیام نور ۱،۵۷۰،۰۰۰ تومان آب میخوره دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 94 93 پیام نور / تمامی مقاطع تحصیلی 10 ژانويه 2015 پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال دوم 94 93 پیام نور از طریق سایت گروه های خبری دوست عزیز تاریخ امتحانات میان ترم رو باید از سایت مرکز خودتان مشاهده فرمایید ببخشید بالاخره تاریخ امتحانات کارشناسی علوم تربیتی تغییر کرده است یا نه؟ سلام برنامه امتحانات ترم دوم 94 95 کی روی سایت میذارنن دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دوره دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 94 95 ﻧﺎم در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪادي از دروس ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط و ﺣﻀﻮر ﮔـﺮوه 1« رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،» 2« ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﮐﺸـﺎورزي و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،» 3« و 4 دوم) ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑـﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ از ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ/ﺷﻬﺮﻫﺎي اراﺋـﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻮد

تاریخ آزمون میان ترم دروس گروه علوم تربیتی نیمسال دوم 94-95

تاریخ آزمون میان ترم دروس گروه علوم تربیتی نیمسال دوم 94-95

 

برنامه ريزي درسي

اخبار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی یزداخبار گروه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاورهDepartment of Educational گذراندن 2 واحد درس تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي ( علاوه بر 12 واحد دروس عمومي درس ميكروپروسسور در ترم آينده ( نيمسال دوم 95 94) ارائه نمي گردد گروه امتحان میان ترم درس مکانیک خاک خانم دکتر دهقان در روز پنج شنبه 94/10/3 ساعت 10 صبح برگزار میگردد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي پورتال جامع آموزشیبا عنايت به برگزاري آزمون هاي دكتري تخصصي سال 95 دانشگاه ها وموسسات آموزش اين دانشكده در تاريخ 94/12/9 روز يكشنبه ساعت 14 كلاس (201) واقع در طبقه دوم دانشكده اطلاعيه امتحان تك‌ درس نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي نيمه متمركز رشته علوم ورزشي /علوم انساني برنامه حذف و اضافه نيمسال دوم سال تحصيلي 95 94

مرکزاطلاع رسانی اخبار دانشگاه پیام نورمرکزارومیه

برنامه ريزي درسيبرنامه کلاسی نیمسال دوم 95 94 بيشتر برنامه کلاسی دروس عمومی گروه علوم انسانی و علوم پایه يكشنبه 18 بهمن ماه 1394 امتحان میان ترم بعضی از دروس اعلام گردید سه شنبه 17 فروردین ماه 1395 برنامه امتحانات میان ترم رشته کامپیوتر و it 94 95 برنامه میان ترم کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی سه شنبه 17 آذر ماه 1394بیوگرافی باربد بابایی مجری شبکوک صفحه نخستسیب اول خورد توو سرش جاذبه رو کشف کرد،سیب دوم خورد توو سرش اینو کشف کرد علوم تربیتی · تاریخ آزمون میان ترم دروس گروه علوم تربیتی نیمسال دوم 94 95  نمايش آيتم‌ها بر اساس برچسب: کارشناسی ارشد پیام ثبت نام پیام نوردانشگاه پیام نور لیست ارائه دروس و منابع درسی مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵ ۹۴ را اعلام کرد و تربیت اسلامی علم اطلاعات و دانش شناسی علوم تربیتی فیزیولوژی ورزشی روانشناسی به گزارش دانشگاه پیام نور مهلت ثبت نمره میان ترم نیمسال اول دانشجویان کارشناسی و  دانشگاه پیام نور مرکز خاشدانشگاه پیام نور مهلت انتخاب واحد ترم دوم سال تحصیلی ۹۵ ۹۴ را تا ۱۶ بهمن تمدید کرد تاریخ امتحانات نیمسال دوم ۹۵ ۹۴ پیام نور از ۸ خرداد آغاز و تا ۳ تیر ۹۵ می باشد رشته‌هاي شغلي در اين آزمون به سه گروه تقسيم مي‌شوند كه داوطلبان با توجه به رشته‌ ترم تابستان بجز تربیتی بدنی به صورت خودخوان و فاقد نمره میان ترم می باشند پورتال دانشگاه پیام نور زیرپورتال کرجرا با خانم مهندس صداقت اخذ نموده اند: گروه 2 با کد درسی 1113111 با گروه اول همزمان تاریخ اخذ و ثبت دروس معرفی به استاد (تکدرس) نیمسال دوم 95 94 1395/1/23 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها